Tietoa
Tuoteluettelo

Yksityisyyden suoja

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä - Tietosuojakäytäntö) sisältää henkilötietojesi keräämisen, säilyttämisen ja käsittelyn perussäännöt, joita sovelletaan, kun käytät SIA "Electronic Trade" (jäljempänä - Yritys) -Bigbox-verkkokaupan (jäljempänä - Bigbox) palveluita, vierailet Yhtiön alueella tai toimitiloissa, olet kiinnostunut työllistymisestä Yhtiössä, teet tiedusteluja tai vierailet verkkosivuilla www.bigbox.lt, www.bigbox.lv, www.bigbox.ee, www.toybox.lt, www.toybox.ee tai www.bigbox.fi (joista jokaista kutsutaan jäljempänä Verkkosivustoksi).

 

Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön (rekisteröityyn), jonka henkilöllisyys on tiedossa tai joka voidaan suoraan tai välillisesti määrittää asiaankuuluvien tietojen avulla (esim. nimi, sukunimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero tai muut tiedot).

Bigbox sitoutuu keräämään ja käsittelemään henkilötietoja vain silloin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tietyn, määritellyn ja laillisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Bigbox ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että annetut henkilötiedot ovat aina turvassa ja että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvia tietosuojalakeja ja Bigboxin sisäisissä säännöissä asetettuja vaatimuksia.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

SIA "Electronic Trade", oikeushenkilötunnus 302662379, rekisteröity toimipaikka Savanorių pr. 441B, Kaunas.

 

Yritys voi käsitellä tietoja erillisenä rekisterinpitäjänä, mutta Yritys voi käsitellä henkilötietoja yhdessä muiden rekisterinpitäjien kanssa (eli yhteisten rekisterinpitäjien kanssa, kuten tämä käsite on ymmärretty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä - Asetus) 26 artiklassa.

 

Yhteiset johtajat: SIA "Etailer" ja Bigbox.ee Ltd.

 

Yhteisten rekisterinpitäjien välillä tehdään sopimus, jolla yhteiset rekisterinpitäjät määrittelevät avoimesti vastuunsa asetuksen mukaisesti asetettujen velvoitteiden täyttämisestä ja määrittelevät yhteisten rekisterinpitäjien todelliset tehtävät ja suhteet asetuksen mukaisesti. Rekisteröidylle annetaan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä mahdollisuus tutustua tämän sopimuksen olennaisiin määräyksiin. Rekisteröity voi käyttää asetuksessa säädettyjä oikeuksiaan kunkin rekisterinpitäjän suhteen.

 

2. Henkilötietojen lähteet

 

Henkilötiedot voidaan saada suoraan rekisteröidyltä (esimerkiksi hänen lähettäessään ansioluettelonsa (CV) tai muutoin hakeutuessaan Bigboxiin, kun hän käyttää Bigboxin palveluita tai ostaa tavaroita Bigboxin verkkokaupasta).

 

Henkilötietoja voidaan saada myös kolmansilta osapuolilta (esim. Bigboxin henkilötietojen käsittelijät).

 

Henkilötietoja voidaan saada, kun rekisteröity vierailee Verkkosivustolla (kun Verkkosivustolla käytetyt evästeet tallennetaan rekisteröidyn päätelaitteelle). 

 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, luokat ja ehdot

 

Asiakaspalvelu

3.1. Käsittelemme seuraavia asiakkaiden henkilötietoja verkkokauppaa, tilin rekisteröintiä, tuotetilausten asianmukaista toteuttamista ja tuotteiden toimittamista varten: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite. sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, valittu tavaran toimitustapa, asiakkaan tilin kirjautumistiedot, pankkitilin numero. Jos rekisteröidyt sosiaalisen verkoston tileilläsi tai linkität tilisi sosiaalisen verkoston tiliin, käsittelemme sosiaalisen verkoston tilisi tunnuksen, nimen ja sähköpostiosoitteen. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät käsittelevät henkilötietoja, on annettu heidän tietosuojakäytännöissään (linkit niihin on tietosuojaselosteen sivulla 5).

Oikeusperusta: sopimusvelvoitteiden täyttäminen (GDPR artikla 1 (b)) (koskee luonnollisia henkilöitä) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä oikeushenkilöiden edustajien henkilötietoja (GDPR artikla 1 (f)) (sovelletaan oikeushenkilöitä) .

Henkilötietojen säilytysaika: tilitietoja säilytetään koko ajan asiakkaan ollessa tilin käyttäjä. Jos asiakas on passiivinen (ei ole koskaan kirjautunut tilille) 3 vuoteen, tili poistetaan. Kirjanpito- ja veroasiakirjoja säilytetään säädösten vaatimusten noudattamisen perusteella säädöksissä säädettyjen ehtojen mukaisesti (10 vuotta). Muut ostotiedot säilytetään 5 vuotta ostotapahtuman päivämäärästä.

Henkilötietojen vastaanottajat: pakettipalvelut, kuljetusliikkeet.

 

3.2. Takuuhuoltoa, takuun myöntämistä, pidennystä ja takuun jatkamista koskevien muistutusten lähettämistä varten käsitellään asiakkaan seuraavia henkilötietoja: etu-, sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite. postiosoite, pankkitilin numero, tilausnumero; tavaran vastaanottaneen työntekijän henkilötiedot: etunimi, sukunimi, asema.

Oikeusperustana on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (GDPR artikla 6 1 (b)) (koskee luonnollisia henkilöitä) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä oikeushenkilöiden edustajien henkilötietoja (GDPR artikla 1 (f)) (sovellettava oikeushenkilöt).

Henkilötietojen säilytysaika: henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin takuu on voimassa.

 

3.3. Tavaran erämyyntiä varten käsitellään seuraavia asiakkaan henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero. numero, sähköpostiosoite, asuinosoite.

Oikeusperusta: sopimusvelvoitteiden täyttäminen (GDPR artikla 1 (b)) (koskee luonnollisia henkilöitä) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä oikeushenkilöiden edustajien henkilötietoja (GDPR artikla 1 (f)) (sovelletaan oikeushenkilöitä) .

Henkilötietojen säilytysaika: 2 vuotta tuotteen ostamisesta erissä.

Henkilötietojen vastaanottajat: vuokranantaja.

 

3.4. Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarjousten ja -alennusten antamista varten: tietojen vastaanottamiseen suostuneen henkilön puhelinnumero. numero ja/tai sähköpostiosoite.

Oikeusperusta: suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu tarjota suoramarkkinointitarjouksia ja alennustarjouksia (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 3 vuotta, paitsi jos suostumus peruutetaan ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Jos suoramarkkinointitarjouksia annetaan oikeutetun edun perusteella, henkilötietoja käsitellään koko asiakassuhteen ajan tai siihen asti, kunnes henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin vastustetaan.

 

3.5. Yrityksen tarjoamia palveluita koskevien asianmukaisten neuvottelujen (keskustelujen nauhoittaminen) laadun varmistamiseksi käsitellään seuraavia työntekijöiden ja puhelimitse otettujen henkilöiden henkilötietoja: etunimi, sukunimi, puhelinnumero. numero, sähköpostiosoite, keskustelun päivämäärä, keskustelun aika, keskustelun kesto, keskustelun äänitys.

Oikeusperusta: suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), rekisterinpitäjän oikeutettu etu varmistaa palvelujen laatu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) (koskee työntekijöitä).

Henkilötietojen säilytysaika: 6 kuukautta haastattelun tallennuspäivästä.

 

3.6. Tavaroiden tai palveluiden arvostelujen hallinnointia ja niiden aitouden tarkistamista varten käsitellään seuraavia arvostelun antaneiden henkilötietoja: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tuote tai palvelu, josta palaute annetaan, muut palautteen sisällössä mainitut tiedot.

Oikeusperusta: rekisterinpitäjän oikeutettu etu hallinnoida tavaroita tai palveluita koskevia arvioita ja varmistaa niiden aitous (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 2 vuotta palautteen lähettämisestä.

 

Lakisääteisten vaatimusten varmistamiseksi voimme valikoivasti tarkistaa, onko palautteen antanut henkilö todella ostanut palautteessa mainitun tuotteen tai palvelun. Tässä tapauksessa voimme pyytää palautteen antaneelta henkilöltä lisätietoja, jotka vahvistavat palautteessa mainitun tuotteen tai palvelun oston, varmistaaksemme annetun palautteen aitouden. Jos käy ilmi, että henkilö, joka on lähettänyt arvostelun tietystä tuotteesta tai palvelusta, ei ole ostanut sitä, pidätämme oikeuden poistaa palautteen. Palautteen antaja vahvistaa palautteen sisällön oikeaksi ja ottaa täyden vastuun palautteen sisällöstä. Bigbox ei vastaa palautteen sisällöstä.

 

Palautteen antaja vahvistaa, että hän antaa oikeuden julkaista, julkistaa, korjata, kopioida, jäljentää tai käyttää palautetta missä tahansa muussa muodossa verkkosivuilla. Lähettäjä myöntää Bigboxille kaiken ladatun sisällön osalta pysyvän, peruuttamattoman, rojaltivapaan, siirrettävän oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, muokata, poistaa kaikkea, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisteoksia ja/tai myydä ja/tai jakaa sellaisia Sisältö ja/tai sisällytä sellainen sisältö missä tahansa muodossa, välineessä tai tekniikassa ilman aluerajoitusta, ilman korvausta.

 

Pidätämme oikeuden tarkistaa sisällön kielioppi-, oikeinkirjoitus- ja muut kielivirheet ennen palautteen lähettämistä Verkkosivustolle ja korjata ne varmistaaksemme, että palautteen sisältö on kielioppi-, oikeinkirjoitus- ja muiden kielten sääntöjen mukainen.

 

 

3.7. Messenger-sovelluksella vierailijoiden kanssa kommunikointia varten käsitellään seuraavia yhteyshenkilöiden henkilötietoja: Facebook-profiilin nimi, pyynnössä annetut tiedot.

Oikeusperusta: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu varmistaa kätevä viestintä asiakkaille (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: henkilötietojen säilytysehdot on määritelty sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöissä.

Henkilötietojen vastaanottajat: Facebook Inc.

 

3.8. Palvelun tarjoamista varten käsitellään seuraavia asiakkaiden henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero. numero., sähköpostiosoite, postiosoite, asuinosoite.

Oikeusperusta: sopimusvelvoitteiden täyttäminen (GDPR artikla 1 (b)) (koskee luonnollisia henkilöitä) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä oikeushenkilöiden edustajien henkilötietoja (GDPR artikla 1 (f)) (sovelletaan oikeushenkilöitä).

Henkilötietojen säilytysaika: laitteen takuun päättymiseen asti.

 

3.9. Seuraavia Yrityksen sosiaalisten verkostojen tilien vierailijoiden henkilötietoja käsitellään Yhtiön tunnettuuden lisäämiseksi (sosiaalisen verkoston hallinto): nimi, sukunimi, kuva, "tykkää", "seuraa" napsautukset, muut sosiaalisissa verkostoissa käsiteltävät tiedot.

Oikeusperusta: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu lisätä Yhtiön tunnettuutta (GDPR artikla 6 1 (f)).

Henkilötietojen säilytysaika: tietojen säilytysehdot määritellään sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöissä.

 

Hallinto

3.10. Kirjanpitoa varten käsitellään seuraavia rekisterinpitäjän asiakkaiden ja liikekumppaneiden edustajien, työntekijöiden henkilötietoja: nimi, sukunimi, asema, edustettavan oikeushenkilön nimi, valtakirja tai sen kopio, sähköpostiosoite .

Oikeusperusta: tilinpäätöksen suorittamiseen liittyvät oikeutetut edut (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta lain mukaan.

Henkilötietojen vastaanottajat: VMI.

 

3.11. Käsittelemme verkkosivuston ylläpitoa ja ylläpitoa varten evästeiden tallentamisesta saatuja verkkosivustojen kävijöiden henkilötietoja. Kootut käyttäjäkäyttäytymistiedot ovat nähtävissä, luokiteltuna käyttäjän iän, asuinpaikan (kaupunki, maa), kiinnostuksen kohteiden, käytettyjen laitteiden ja lähteen mukaan, jonka kautta verkkosivustoa käytetään.

Oikeusperusta: kun kyseessä ovat verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet - Rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jotka liittyvät verkkosivuston toimintaan (GDPR Art. 6 1 (f)), muissa tapauksissa - suostumuksesi (GDAR Art. 6 1 (a)).

Henkilötietojen säilytysaika: Yksityiskohtaiset tiedot evästeajoista löytyvät alla olevasta evästeluettelosta.

 

3.12. Henkilöstövalintaa varten käsitellään seuraavia hakijoiden henkilötietoja: nimi, sukunimi, CV, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Oikeusperusta: sopimuksen tekeminen ja sopimusta edeltävät suhteet (GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötiedot tuhotaan tehtävän valinnan päätyttyä.

 

3.13. Henkilöiden ja omaisuuden suojelemiseksi (videovalvonta) käsitellään seuraavia henkilötietoja: videotallenteita, videon ottamisen päivämäärä ja kellonaika.

Oikeusperusta: rekisterinpitäjän oikeutettu etu varmistaa henkilöiden ja omaisuuden suoja (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 14 kalenteripäivää.

 

3.14. Osakaslaskentaa ja -raportointia varten käsitellään seuraavia osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tietoja: nimi, nimityspäivä, yhteystiedot, omistettujen osakkeiden lukumäärä, osakkeiden arvo.

Oikeusperusta: lakisääteisten vaatimusten täyttäminen (GDPR 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta siitä, kun rekisteröity, jonka tietoja on käsitelty, ei ole enää yhtiön osakkeenomistaja.

Henkilötietojen vastaanottajat: VĮ Registru centras, VMI.

 

3.15. Lopullista edunsaajaa koskevien tietojen toimittaminen JADIS-edunsaajaosajärjestelmään JANGIS.

Lopullisen saajan käsiteltävien henkilötietojen luokat: etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, asuinpaikka, paikallinen osoite, kansalaisuus, henkilötodistuksen myöntäneen maan nimi, verotuksellisen asuinmaan nimet sekä edunsaajan omistus- ja/tai valvontaoikeudet ja niiden laajuus. Jos tietoja annetaan ulkomaalaisesta henkilöstä, toimitetaan lisäksi kopio henkilön henkilöllisyyden vahvistavasta asiakirjasta. Välillisen edunsaajan tapauksessa, kun oikeushenkilö hallitsee yhden tai useamman oikeushenkilön kautta, käsitellään kaikkien näiden oikeushenkilöiden tietoja: nimi, oikeushenkilön tunnus, oikeudellinen muoto, kotipaikka, käytettävissä olevat omistusoikeudet ja niiden laajuus.

Jos rakenteessa on ulkomaisia oikeushenkilöitä, sen valtion nimi, jossa tällainen henkilö on rekisteröity, sen rekisterin nimi, johon se on rekisteröity, rekisteröintipäivämäärä, laillistettu (vahvistettu apostillella) ja käännetty liettuaksi oikeushenkilörekistereistä (lukuun ottamatta tapauksia, joissa rekisterien tiedot ovat julkisia ja saatavilla ilmaiseksi).

Oikeusperusta: lakisääteisten vaatimusten täyttäminen (GDPR 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta lopullisena edunsaajana olemisen päättymisestä.

Henkilötietojen vastaanottajat: VĮ Registru centras.

 

3.16. Kaikki Yhtiön käsittelemät henkilötiedot käsitellään ulkoisten ja sisäisten tarkastusten suorittamista varten.

Oikeusperusta: rekisterinpitäjän oikeutettu etu täyttää ulkoisen tarkastuksen suorittamiseen liittyvät velvollisuudet (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta tarkastuksen jälkeen.

Henkilötietojen vastaanottajat: tilintarkastajat.

 

3.17. Liikesuhteen ylläpitoa varten käsitellään seuraavia liikekumppaneiden edustajien henkilötietoja: etu- ja sukunimi, yhteystiedot.

Oikeusperusta: rekisterinpitäjän oikeutettu etu liikesuhteiden ylläpitämiseen (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta liikekumppanin kanssa tehdyn suhteen päättymisestä.

 

3.18. Henkilötietoturvaloukkausten rekisteröintiä varten käsitellään seuraavia rikkomuksen rekisteröineiden, rikkomuksesta ilmoittaneiden ja rikkomukseen vaikuttaneiden henkilöiden henkilötietoja: etu- ja sukunimi sekä kaikki henkilötiedot, joita asia koskee, jotka liittyvät rikkomuksen tutkimiseen.

:

Oikeusperusta: rekisterinpitäjän oikeutettu etu rekisteröidä henkilötietoturvaloukkaukset (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötietojen säilytysaika: 10 vuotta rikkomuksen kirjaamisesta.

Henkilötietojen vastaanottajat: valtion tietosuojatarkastus.

 

4. Henkilötietojen suojatoimenpiteet

 

Bigbox toteuttaa henkilötietoja käsitellessään erityisiä organisatorisia ja teknisiä turvatoimia, jotka auttavat suojaamaan henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja kaikilta muulta laittomalta käsittelyltä. Lisäksi turvatoimiin kuuluu henkilöstön, tiedon, IT-infrastruktuurin sekä toimistorakennusten ja teknisten laitteiden suojaaminen.

 

Bigbox huomauttaa, että turvallisen ostamisen verkkokaupassa bigbox.lt takaa yksi maailman tunnetuimmista suojatun viestinnän SSL (Secure Socket Layer) -sertifikaateista. Vierailijan selaimen ja bigbox.lt-palvelimen välillä lähetettävät tiedot salataan SSL-varmenteen avulla, jolloin tiedoista tulee turvallisia ja kolmansien osapuolten ulottumattomissa.

 

Bigbox ei tallenna kirjautumistietoja maksujärjestelmiin - bigbox.lt-verkkokaupan asiakkaat syöttävät kirjautumistietonsa sähköiseen pankkiin tai sähköisiin maksujärjestelmiin pankkijärjestelmien sivuilla, joten Bigbox-verkkokaupalla ei ole pääsyä tietoihin.

 

5. Sosiaaliset verkostot

 

Bigbox hallinnoi sosiaalisen median tilejä. Yksityishenkilön sosiaaliseen mediaan lähettämät tiedot (mukaan lukien viestit, Tykkää- ja Seuraa-ruutujen käyttö ja muu viestintä) tai jotka saadaan, kun henkilö vierailee sosiaalisen median tileillämme, ovat sosiaalisen median johtajien hallinnassa. Sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät keräävät tietoa siitä, millaista sisältöä henkilö näkee, mitä hän tekee sosiaalisessa mediassa, kenen kanssa hän kommunikoi ja muuta tietoa, joten suosittelemme, että luet sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien tietosuojailmoitukset. Voit lukea lisää sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien tietosuojakäytännöistä täältä:

• Facebookin tietosuojakäytäntö https://www.facebook.com/policy.php;

• Instagramin tietosuojakäytäntö https://help.instagram.com/519522125107875;

• YouTuben tietosuojakäytäntö https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines;

• Instagramin tietosuojakäytäntö: https://help.instagram.com/519522125107875;

• Linkedinin tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Sosiaalisten verkostojen tilien ylläpitäjänä Bigbox valitsee sopivat asetukset, ottaa huomioon kohdeyleisönsä sekä toiminnan hallinnan ja edistämisen tavoitteet. Sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät ovat saattaneet rajoittaa kykyä muuttaa tiettyjä olennaisia asetuksia antamalla meille mahdollisuuden luoda tilejä sosiaalisiin verkostoihin ja hallinnoida niitä, ja siten emme voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät keräävät sinusta sen jälkeen. Luomme tilejä sosiaalisiin verkostoihin.

 

Kaikki tällaiset asetukset voivat vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn, kun käytät sosiaalista mediaa, käyt tileillämme tai luet viestejämme sosiaalisessa mediassa. Yleisesti ottaen sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät käsittelevät henkilötietojasi (myös niitä, jotka on kerätty sen jälkeen, kun olemme valinneet lisätilin asetuksia) sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien määrittelemiin tarkoituksiin sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Kuitenkin kun käytät sosiaalisia verkostoja, kommunikoit kanssamme sosiaalisten verkostojen kautta, vierailet tileillämme sosiaalisissa verkostoissa tai seuraat niissä olevia viestejä, saamme tietoja sinusta. Vastaanotettujen tietojen määrä riippuu valitsemiemme tilien asetuksista, sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien kanssa tehdyistä lisäpalveluiden tilaamista koskevista sopimuksista ja sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien asettamista evästeistä.

 

6. Evästeet

 

Evästeet ovat lyhyitä tekstitietoja, joita verkkosivustot lähettävät niitä selailevien käyttäjien tietokoneisiin tai muihin laitteisiin. Selaimesta riippuen nämä tiedot tallennetaan joko pieniin yksittäisiin tiedostoihin tai eri verkkosivustojen tallentamiin jaettuun evästetiedostoon. Evästeitä käyttävät edistyneimmät verkkosivustot Liettuassa ja ulkomailla. Evästeitä voidaan lähettää vain, jos sellainen on laitteen asetuksissa.

 

Bigbox.lt-verkkosivustolla evästeitä käytetään määrittämään laitetta käyttäneiden henkilöiden läsnäolo, muistamaan suoritetut toiminnot (esim. määrittämään kielen, jolla verkkosivustoa selattiin), tarjoamaan asiakkaalle olennaisimmat tiedot, ja kerätä yleisiä verkkosivustojen kävijätilastoja.

 

Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa muuttamalla Internet-selaimen asetuksia, poistamalla kaikki evästeet tai ottamalla ne pois päältä (käyttöön) yksitellen. Huomaa, että joissakin tapauksissa tämä voi hidastaa Internet-selailunopeuttasi, rajoittaa tiettyjen verkkosivustojen toimivuutta tai estää pääsyn verkkosivustolle. Tarvittavien (toivottujen) evästeasetusten asettamiseen on suositeltavaa käyttää Internet-selaimien ohjetoimintoja.

 

Evästeitä käytetään

_fbp, _fbc Facebook-eväste, jonka avulla käyttäjät voivat vastaanottaa henkilökohtaista mainontaa. Eväste valvoo käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustolla, jolla on Facebook Pixel tai Facebook -laajennus. 3 kuukautta
_ga Google Analytics -eväste, jota käytetään laskemaan tietoja vierailijoista, istunnoista ja kampanjoista sekä seuraamaan verkkosivuston käytön tilastollista analyysiä. Evästeet tallentavat tiedot anonyymisti. 2 vuodeksi
_gcl_au Tämä on maan ensimmäinen eväste "Conversion Linking" -ominaisuutta varten.
_gid Google Analytics -evästettä käytetään tallentamaan tietoja siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoa, ja se auttaa luomaan analytiikkaraportin.
_hjAbsoluteSessionInProgress Tätä evästettä käytetään käyttäjän ensimmäisen sivun katseluistunnon tunnistukseen. 30 minuuttia
_hjid Hotjar-eväste asetetaan, kun asiakas avaa ensimmäisen kerran Hotjar-komentosarjan sisältävän sivun. Sitä käytetään pitämään Hotjar-käyttäjätunnus yksilöllisenä kyseiselle selainsivustolle. 1 vuosi
AB%20test

Eväste, joka määrittää, näytetäänkö asiakkaalle testikäyttöliittymän/UX:n muutokset

omnisendAnonymousID Tätä evästettä käytetään tunnistamaan anonyymi yhteyshenkilö. 1 vuosi
omnisendSessionID Tämä eväste on asetettu ilmoittamaan Hotjarille, onko kyseinen käyttäjä mukana sivustosi päivittäisen istuntorajoituksen määrittämässä datanäytteessä. 30 minuuttia
soundest-views Tätä evästettä käytetään laskemaan sivun katselukerrat istunnon aikana. istunnon loppuun asti
soundestID

Tätä evästettä käytetään tunnistamaan anonyymi yhteyshenkilö.

istunnon loppuun asti
_hjIncludedInSessionSample Tämä eväste on asetettu ilmoittamaan Hotjarille, onko kyseinen käyttäjä mukana sivustosi päivittäisen istuntorajoituksen määrittämässä datanäytteessä. 30 minuuttia
_sp_id.7n3d Säilytä yksilöllinen käyttäjätunnus. 2 vuoden
_sp_ses.7b3d Tallenna yksilöllinen käyttäjätunnus
BigboxI1H13 Eväste, joka määrittää, mitkä kirjautumistavat näytetään asiakkaalle
flixgvid Luo yksilöllisen vierailijatunnuksen Flixmedia-verkkoon 1 vuosi
inpsession

Istuntoevästeet näyttämään kaupan sisällön mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kuormitusta tasapainottavat evästeet mahdollistavat sisällön näyttämisen mahdollisimman lyhyessä ajassa ennen.

istunnon loppuun asti
inptime

Istuntoevästeet näyttämään kaupan sisällön mahdollisimman lyhyessä ajassa. mahdollistaa sisällön näyttämisen mahdollisimman lyhyessä ajassa.

istunnon loppuun asti
collapse-account Eväste, joka tallentaa ostoskorissa olevan henkilötieto-osion vahvistuksen
collapse-cart Eväste, joka tallentaa ostoskoriosion validoinnin ostoskoriin
collapse-carrier Eväste, joka tallentaa ostoskoriin vahvistuksen operaattoriosiosta
currentStep Eväste, joka tallentaa nykyisen askeleen ostoskoriin
__cfduid CloudFlare -evästettä käytetään yksittäisten asiakkaiden IP-osoitteiden tunnistamiseen ja suojausasetusten mukauttamiseen. Se ei tallenna mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja. 4 viikkoa
ads/ga-audiences Google AdWords -eväste, jota käytetään vierailijoiden sitouttamiseen. istunnon loppuun asti

7. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

 

Bigbox on sitoutunut luottamuksellisuuteen henkilötietojasi käsitellessään. Tietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen tekemisen tai täytäntöönpanon kannalta tai muusta laillisesta syystä ja vain, jos luovuttamiselle on laillinen peruste. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille osapuolille rekisteröidyn pyynnöstä ottaen huomioon sopimusvelvoitteet muita osapuolia, kuten leasingyhtiöitä, pankkeja tai muita rahoituslaitoksia kohtaan.

 

Bigbox voi luovuttaa henkilötietoja tietojen käsittelijöille (palveluntarjoajille), jotka tarjoavat Bigbox-palveluita (suorittavat työtä) ja käsittelevät henkilötietoja Bigboxin puolesta rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelijöitäsi voidaan käyttää seuraavilla aloilla, mutta ei niihin rajoittuen: Bigbox-tietojärjestelmien ylläpito ja ylläpito, suoramarkkinointitietoviestien lähettäminen, palvelimille tallennettujen henkilötietojesi turvallisuuden varmistaminen, vaateisiisi liittyvien lakipalvelujen tarjoaminen , tilaamaasi tavaraa kuljettavat kuriirit jne. Tietojen käsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain Bigboxin ohjeiden mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksessa asetettujen velvoitteiden asianmukaiseksi täyttämiseksi. Bigbox ryhtyy alihankkijoiden avulla kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tietojenkäsittelijät ovat toteuttaneet asianmukaiset organisatoriset ja tekniset tietoturvatoimenpiteet ja säilyttävät henkilötietojen luottamuksellisuuden.

Täyttääkseen laissa säädetyt lakisääteiset velvoitteet Bigbox voi pyynnöstä siirtää henkilötietoja lainvalvontaviranomaisille, valtion ja kuntien viranomaisille. Bigbox arvioi tällaisissa tapauksissa vastaanotetut pyynnöt vain ottaen huomioon sinun oikeutesi ja henkilötietojesi suojan ja luovuttaa henkilötietojasi edellä mainituille viranomaisille vain, jos se on vakuuttunut siitä, että luovuttaminen on tarpeellista, oikeasuhteista ja väistämätöntä ja tällaiselle siirrolle on olemassa lainmukainen perusta. Bigbox voi myös siirtää henkilötietoja lainvalvontaviranomaisille, valtion ja kuntien viranomaisille oikeutetun edun toteuttamiseksi oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, välittämiseen ja puolustamiseen yleisen henkilötietoasetuksen mukaisesti.

 

Henkilötietoja ei siirretä tai käsitellä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisteröityjen oikeudet

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 

• saada tietoa Bigboxin hallussa olevista henkilötiedoistasi ja siitä, missä ja miten henkilötietoja kerätään ja miten niitä käsitellään;

• kääntyä Bigboxin puoleen ja pyytää henkilötietojen oikaisemista, käsittelyn lopettamista tai tuhoamista, jos tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai epätarkkoja tai jos niitä ei enää tarvita ottaen huomioon ne tarkoitukset, joita varten ne on kerätty. Tässä tapauksessa on lähetettävä pyyntö, jonka saatuaan Bigbox tarkistaa annetut tiedot ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin;

• hakea Bigboxiin henkilötietojen tuhoamista tai käsittelyn lopettamista, lukuun ottamatta pyyntöä henkilötietojen säilyttämisen lopettamisesta. Näitä tietoja ei enää säilytetä vain siinä tapauksessa, että henkilötietoihin tutustumisen yhteydessä todetaan, että henkilötietoja käsitellään laittomasti tai epärehellisesti;

• kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä, kun näitä tietoja käsitellään tai niitä on tarkoitus käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin tai Bigboxin tai kolmannen osapuolen, jolle henkilötietoja luovutetaan, oikeutettua etua varten;

• peruuttaa annettu suostumus tietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten milloin tahansa;

• tietojen siirrettävyyteen ja oikeuteen vaatia tietojen poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi") tai pyytää niiden käsittelyn rajoittamista.

Pyynnön voit lähettää yritykselle henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä:

• sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (hakemus tulee allekirjoittaa pätevällä sähköisellä allekirjoituksella);

• postitse tai kuriirin välityksellä (hakemukseen on liitettävä kopio henkilöllisyystodistuksesta);

• saavuttuaan toimistoon osoitteessa Savanorių pr 441B, Kaunas, Liettua, LT-49185 (hakemuksen voi täyttää ja/tai jättää Yhtiön toimistoon henkilöllisyyden vahvistavaa asiakirjaa esittämällä).

 

Kun pyyntö esitetään rekisteröidyn puolesta, edustajan on toimitettava pyynnön yhteydessä rekisteröidyn hänelle antama ja notaarin vahvistama valtakirja.

 

Jos ongelmaa ei saada ratkaistua, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä Valtion tietosuojaviranomaiseen (L. Sapiegos st. 17, 10312 Vilna, sähköposti [email protected], puh. (8 5) 271 2804), joka on vastaa henkilötietosuojamääräysten valvonnasta ja säädösten valvonnasta.

 

Tietosuojakäytäntö päivitetty 9.6.2023.


Seuraa BIGBOX.FI kampanjoita ja uutisia sosiaalisessa mediassa:

Facebook: Bigbox | YouTube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox Bigbox arvostelut |